AKTUÁLNE TÉMY V INFEKTOLÓGII

- odborný garant -

MUDr. Ľubomír Soják, PhD.

Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB
Centrum pre liečbu HIV/AIDS pacientov, Bratislava

ĎAKUJEME ZA VAŠU ÚČASŤ, PROJEKT BOL UKONČENÝ

GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Test je možné vyplniť len elektronicky na stránke hiv.iwebinar.sk pod názvom AKTUÁLNE TÉMY V INFEKTOLÓGII.

AD TEST bude sprístupnený od 24.10.2022 do 24.01.2023 a pozostáva z 20 otázok. Každá otázka má len jednu správnu odpoveď.
Študijné materiály k AD TESTu nájdete vo videu.

K úspešnému absolvovaniu testu je potrebné urobiť tri kroky:

1) zaregistrovať sa
2) pozrieť si video prednášku
3) vyplniť AD test a odoslať ho

AD TEST je hodnotený najviac 2 kreditmi, a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa
(91-100% = 2 kredity, 80-90% = 1 kredit, 0-79% = 0 kreditov).

Po odoslaní testu, systém výsledky automaticky vyhodnotí. Na Váš email dostanete automaticky potvrdzovaciu správu o absolvovaní testu. Kredity Vám budú pripísané elektronicky do systému Vašej registračnej komory po skončení platnosti vzdelávacej aktivity.