REGISTRÁCIA

Pre vstup do častí VIDEO ZÁZNAM a AD TEST je potrebná registrácia.

Správne vyplnenie všetkých údajov, hlavne emailovej adresy a vami zvoleného hesla (ktoré si prosím poznačte) je veľmi dôležité na následné pridelenie kreditov. Email a heslo použijete na prihlásenie sa do uzamknutých častí webovej stránky.

Pri spracúvaní osobných údajov sa spoločnosť primárne riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, (ďalej len "GDPR"), ktoré upravuje aj vaše práva ako dotknutej osoby, ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími predpismi.