Manažment HIV pacientov s psychiatrickými komorbiditami

- odborný garant -

MUDr. Ľubomír Soják, PhD.

Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB
Centrum pre liečbu HIV/AIDS pacientov, Bratislava

GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Test je možné vyplniť len elektronicky na stránke hiv.iwebinar.sk pod názvom MANAŽMENT HIV PACIENTOV S PSYCHIATRICKÝMI KOMORBIDITAMI.

AD TEST bude sprístupnený od 01.06.2023 do 31.10.2023 a pozostáva zo 16 otázok. Každá otázka má len jednu správnu odpoveď.
Študijné materiály k AD TESTu nájdete vo video prednáške.

K úspešnému absolvovaniu testu je potrebné urobiť tri kroky:


AD TEST je hodnotený najviac 2 kreditmi, a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa
(91-100% = 2 kredity, 80-90% = 1 kredit, 0-79% = 0 kreditov).

Po odoslaní testu, systém výsledky automaticky vyhodnotí. Kredity Vám budú pripísané elektronicky do systému Vašej registračnej komory po skončení platnosti vzdelávacej aktivity.