PROJEKT BOL UKONČENÝ, ĎAKUJEME ZA VAŠU ÚČASŤ

Manažment HIV pacientov s psychiatrickými komorbiditami

- odborný garant -

MUDr. Matej Bendžala, PhD.

Centrum pre liečbu HIV/AIDS pacientov, Bratislava

GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ

TEST DC475AD_01

Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Test je možné vyplniť len elektronicky na stránke hiv.iwebinar.sk pod názvom MANAŽMENT HIV PACIENTOV S PSYCHIATRICKÝMI KOMORBIDITAMI.

AD TEST bude sprístupnený od 15.06.2023 do 15.11.2023 a pozostáva z 20 otázok. Každá otázka má len jednu správnu odpoveď.
Študijné materiály k AD TESTu nájdete vo video prednáške.

K úspešnému absolvovaniu testu je potrebné urobiť tri kroky:

1) zaregistrovať sa
2) pozrieť si video prednášku
3) vyplniť AD test a odoslať ho

AD TEST je hodnotený najviac 2 kreditmi, a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa
(91-100% = 19b, 20b = 2 kredity, 80-90% = 16b, 17b, 18b = 1 kredit, 0-79% = 15b a menej = 0 kreditov).

Po odoslaní testu, systém výsledky automaticky vyhodnotí. Kredity Vám budú pripísané elektronicky do systému Vašej registračnej komory po skončení platnosti vzdelávacej aktivity.